תקנון

על מנת להעניק לכם חווית קניה טובה ומהנה באינטרנט יש לקרא היטב את תקנון השימוש והרכישה באתר.

נא לקרא בעיון רב את תנאי השימוש שכן השמוש באתר או בחלק ממנו מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש.

קשרים מערכות שומרת את הזכות לעצמה לערוך שנויים בתנאים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

ללא צורך במסירת הודעה כל שהיא מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אתר www.ksharim.co.il   בבעלות קשרים מערכות בלבד ומיועדת למכירת מוצרים ברשת האטינטרנט.

1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל
2. רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה בעלי כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף

    בישראל.
3
. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת. התקנון מהווה חוזה התקשרות

    מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.

4.  הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים

5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על

   פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש

   בחנות.

המכירות

1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה,

    ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

2. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר

   כפי שנקבע מראש על ידי קשרים מערכות, המכירה הינה עד גמר המלאי.

3.  במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה או באמצעות

    השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות או כל מספר טלפון אחר כפי שיפורסם

4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של

   המשתתף תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת

   השלמת הליך המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות האתר של קשרים מערכות

1.  יש להשלים הליך הרשמה  שבסיומה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם
משתמש וסיסמא , יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר

     אלקטרוני, מספר טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד' .

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה . לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל"מבצע הזמנה"
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

4. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .

5. לאחר אישור העיסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות וניתן יהיה לראות את פרטי
העיסקה בחנות תוך 48 שעות.

6. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

7. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
לנכונות הפעולות.

8. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.

9. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה
ולפיה יידרש מבצע ההזמנה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות  של קשרים מערכות
באינטרנט, לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות

    כרטיסי האשראי
במידה ולא פעל מבצע ההזמנה להסדרת אישור העיסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור

    העיסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ו/או קשרים מערכות  את העיסקה כמבוטלת

10. לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות ישירות אל חנות האינטרנט של קשרים מערכות בטלפון ו/או

     באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות

משלוח

שילוח המוצר והתאריך הקובע הוא קבלת האישור מחברת האשראי לעיסקה. עלויות המשלוח למוצר משתנות

בהתאם למשקל המוצר .

המוצר יתקבל עד 9 ימי עסקים – זמני אספקת המוצרים כוללים אך ורק את חישובם של ימי העסקים א-ה ,

ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

ביטולים והחזרות

על פי חוקי הגנת הצרכן רשאי לקוח להחזיר מוצר שרכש עד 14 יום מיום רכישת המוצר עם החשבונית המקורית של המוצר בלבד, כשהוא באריזתו המקורית וללא כל פגיעה או נזק כל שהוא למוצר, שכן במקרה זה לא יתקבל המוצר חזרה. לחנות יש את הזכות לתבוע את הצרכן בשל פגיעה בערך המוצר.
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו אצל הלקוח.  עם ביטול העיסקה והחזרת המוצר לחנות תתבצע

גביית ביטול מוצר בגובה 5% מערך העיסקה או 100 ש"ח הנמוך מבין השניים.

באחריות הלקוח להחזיר את המוצר לחנות בתאום עם החנות  לפי הטלפון שיהיה רשום באתר.

במידה ושילם הלקוח דמי משלוח למוצר – לא יזוכה הלקוח על דמי המשלוח למוצר שנשלח.

מקרים בהם החנות רשאית לבטל עיסקה

החנות תהא רשאית לבטל עיסקת מכירה או חלק ממנה במקרים הבאים

1. נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
2. היתה טעות חריגה בפרסום המוצר באתר.

3. במקרה של שיבוש ימי עסקים ע"י כח עליון כגום מלחמה, פעול איבה, טרור, מזג אויר קיצוני או כל דבר

    אשר ימנע המשך ביצוע מכירה ואספקה תקין.

4. במקרה שאזל המלאי של המוצר ותמסר הודעה למזמין בהתאם לפרטים שהשאיר. היה ולא ניתן ליצור קשר

    עם המזמין לאחר מספר נסיונות תחשב העיסקה בכל מקרה כמבוטלת.

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי

אספקת המוצרים 

1. החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד

    הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת

2. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים של :

    א.  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום  ונזקי טבע
ב. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים
ג. כל סיבה שאינן בשליטת החנות.
ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית .

דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים תגבה החנות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד

    האיסוף . רק בעל כרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה יכול לאסוף את המוצר בהצגת תעודת זהות וכרטיס

    האשראי איתו בוצעה ההזמנה .  מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

4. במקרה של ביטול עסקה, יחויב הלקוח בדמי משלוח מלאים .

5. משלוח חבילה בדואר ישראל, זמן הגעת החבילה עד שבועיים מיום המשלוח.

אחריות

1. בהעדר תעודת אחריות או חשבונית המוצר שהונפקה למוצר שנרכש לא יהי המוצר בגדר אחריות.
2. כל סימני פגיעה או נזק או בלאי בלתי סביר במוצר ו/או תיקון המוצר לא ע"י החנות שממנה נרכש המוצר,

    או תיקון המוצר בכל מעבדה אחרת יגרמו לפקיעת האחריות. במקרה זה עלות הנזק יחול על הרוכש.

3. למקרה שיש צורך להפעיל את האחריות, משלוח המוצר לתיקון וחזרתו ללקוח תהיה באחריות הלקוח.

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אלינו  לטלפונים המופיעים באתר.

לטלפונים באתר לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות

קשרים מערכות

טלפון: 09-7925273

נייד: 052-3269498

פקס: 09-7926316

EMAIL:barh9@walla.com

 נא לרשום את כל הפרטים שלכם ושל המוצר.Emailבמשלוח
או באמצעות טופס מקוון

 

אבטחת מידע פרטיות בחנות

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית  SSL

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר.